Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024

( Cập nhật lúc: 23/05/2019  )
Ngày 22/5, huyện Chợ Mới đã tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí Đỗ Đức Quang- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trần Trung Kiên- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Triệu Đức Văn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Nguyễn Việt- UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và sự có mặt của 132 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân trong huyện.

 Toàn cảnh Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành dọc cấp trên, MTTQ các cấp trong huyện đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đặc biệt không ngừng nâng cao vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nên đã đạt được kết quả khá toàn diện, 6/7 chỉ tiêu đã hoàn thành. Qua 5 năm, toàn huyện đã công nhận 41.655 lượt gia đình văn hóa, 502 lượt khu dân cư văn hóa; huy động được 729.626.922đ Quỹ “ Vì người nghèo".   Từ các nguồn quỹ hỗ trợ, MTTQ huyện đã triển khai xây mới 105 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền là 2.220.000.000đ. Hằng năm nhân dịp tết Nguyên Đán UBMTTQ huyện đã tiếp nhận và tặng quà cho 1.012 hộ nghèo với tổng số tiền là 409.200.000đ. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , các cuộc vận động đột xuất  nhằm  cứu trợ giúp đỡ đồng bào trong và ngoài huyện đã được MTTQ huyện và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện có hiệu quả với số tiền ủng hộ trên 160 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí của MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh, huyện đã hỗ trợ, sửa chữa cho 5 gia đình bị hỏa hoạn, bị lốc xoáy, lũ lụt và xây mới 04 nhà với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng .

          Về công tác giám sát và phản biện xã hội trong những năm qua UBMTTQ các cấp đã tập trung đẩy mạnh và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.  Công tác tổ chức MTTQ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn từ đó chất lượng hoạt động của Mặt trận được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác MTTQ huyện vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Chỉ tiêu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hằng năm không đạt; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời; việc phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi hiệu quả chưa cao…

Để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc,  đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới UBMTTQ huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp; thực hiện tốt chức năng đại điện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…Phấn đấu hằng năm có từ 85% hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; 70% khu dân cư đạt danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa” trở lên; hỗ trợ xây dựng từ 02 ngôi nhà đại đoàn kết trở lên; vận động Quỹ “ Vì người nghèo” cấp cơ sở đạt 2.500.000đ/năm trở lên; 80% UBMTTQ xã, thị trấn đạt loại khá trở lên, không có Ban Công tác Mặt trận xếp loại yếu, kém..

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ VN huyện lần thứ  V,  nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ/c Đỗ Đức Quang- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu  tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Quang- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ huyện Chợ Mới đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Mặt trận các cấp huyện Chợ Mới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền; Xây dựng đội ngũ cán bộ; cần phải xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất đồng thời phải là hình ảnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, các dân tộc anh em, các tôn giáo; Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội chủ trì phát động…

Trong thời gian 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới lần thứ V với chủ đề “ Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Phát triển” đã thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới khóa V ra mắt Đại hội

Tại Đại hội đã hiệp thương và nhất trí  51 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Mới lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Trần Thị Lan Hương đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024;  nhất trí 17 đại biểu chính thức  đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI. Đại hội đã thông qua  Nghị quyết thống nhất một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó: Phấn đấu hằng năm có từ 85% hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; 70% khu dân cư đạt danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa” trở lên;  hỗ trợ xây dựng từ 02 ngôi nhà đại đoàn kết trở lên; vận động Quỹ “ Vì người nghèo” cấp cơ sở đạt 2.500.000đ/năm trở lên; 80% UBMTTQ xã, thị trấn đạt loại khá trở lên, không có Ban Công tác Mặt trận xếp loại yếu, kém..

Tác giả:  Ngô Tâm
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In