Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị phiên họp lần thứ 2

( Cập nhật lúc: 29/11/2021  )
Chiều ngày 29/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Chợ Mới đã tổ chức Hội nghị phiên họp lần thứ 2 để đánh giá kết quả công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt-Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì Hội nghị.

          Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên công tác khám tuyển NVQS huyện gặp một số khó khăn, cụ thể là công dân trong độ tuổi tham gia NVQS đang sinh sống, làm việc ở vùng có dịch. Theo khung kế hoạch, thời điểm này HĐNV huyện đã tổ chức xong khám sức khoẻ đợt 1 cho gần 600 công dân, chuẩn bị các điều kiện khắm tuyển lần thứ 2. HĐNVQS huyện, xã đã tích cực tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác khám tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cơ bản đã thực hiện nghiêm túc.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia các ý kiến để thực hiện tốt hơn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các ý kiến xoay quanh việc khó huy động công dân khám vì đang đi làm tại các KCN, vùng có dịch; Huyện điều khám danh sách không thống nhất với xã; Thiếu lệnh điều khám của công dân; Một số công dân đang làm việc ở vùng dịch phải xử lý thế nào?

Các đại biểu họp phiên thứ 2 HĐNVQS huyện

          Kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Nguyễn Việt-Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS huyện yêu cầu: Thành viên phụ trách xã cẫn tăng cường bám nắm cơ sở chỉ đạo quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; khắc phục những bất cập, hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp; Tiếp thu chỉnh sửa báo cáo, kế hoạch ban hành; chủ động tham mưu cho HĐNVQS huyện lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị kỹ các điều kiện điều khám lần thứ 2 vào ngày 15/12. Rà soát lại công dân đã khám lần 1 để khám lần 2; đối với 33 trường hợp ở vùng có dịch sẽ gọi về và cách ly theo quy định. Phối hợp thực hiện tốt phát lệnh điều khám xong trong ngày 01/12. Thực hiện việc bồi dưỡng đối tượng Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ… Phối hợp với công an huyện, xã, thị trấn xử lý nghiêm trường hợp chống, chốn NVQS 2022. Tổng hợp khen thưởng đơn vị thực hiện tốt công tác khám tuyển. Đối với TTYT,phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế để khám. Thành viên HĐNV nâng cao tinh thần trách nhiệm phối hợp trong công tác khám tuyển.Tăng cường thời lượng tuyên truyền Luật NVQS, chế tài xử phạt đối với vi phạm Luật NVQS.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In