Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Mới thông báo Áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi đối với tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng chính sách xã hội

( Cập nhật lúc: 17/10/2022  )

Căn cứ Văn bản số 7675/NHCS-KHNV ngày 29/9/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH, về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi đối với tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Trong đó quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi đối với tổ chức, cá nhân như sau:

1. Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: NHCSXH áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của NHCSXH tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

2. Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi:

- Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, NHCSXH áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của NHCSXH tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

- Đối với phần tiền gửi còn lại, NHCSXH áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với các khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

3. Hình thức tiền gửi bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân tại NHCSXH. 

 

- Đối với hình thức tiền gửi trả lãi đầu kỳ, tiết kiệm gửi góp linh hoạt và các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn khác không áp dụng theo quy định tại điểm 2 của Thông báo này.

 

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới.

- Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện thoại: 02093.864.646.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Sign In