Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới thông báo Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội

( Cập nhật lúc: 17/10/2022  )

Căn cứ Quyết định số 7589/QĐ-NHCS ngày 27/9/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH, về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể như sau:

          1. Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân tại NHCSXH như sau:

 

Stt

Nội dung

Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân (%/năm)

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức (%/năm)

1

Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng

0,3

0,3

2

Kỳ hạn 01 tháng

4,1

3,5

3

Kỳ hạn 02 tháng

4,1

3,5

4

Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng

4,4

3,8

5

Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng

4,8

4,2

6

Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng

4,8

4,2

7

Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

6,4

5,2

 

2. Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân theo quy định tại Khoản 13, Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng.

3. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi nêu trên áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

 

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới.

- Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện thoại: 02093.864.646.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Sign In