Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới thực hiện kiểm tra thăm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019

( Cập nhật lúc: 14/06/2019  )
Vừa qua, Phòng tư pháp đã kiểm tra, thăm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tại các xã Yên Cư, Mai Lạp, Nông Thịnh, Nông Hạ và Thanh Mai.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Yên Cư

          Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, thực hiện hương ước, quy ước; công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ tịch; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đoàn kiểm tra đặc biệt lưu ý, đây là một nhiệm vụ cần sự quan tâm, phối hợp của rất nhiều ban, ngành, đoàn thể. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tình hình thực hiện các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, đây là nội dung trọng tâm được lựa chọn để theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên  địa bàn huyện.

         Qua công tác kiểm tra cho thấy các đơn vị đã chủ động, kịp thời trong việc triển khai một số mảng nhiệm vụ, bên cạnh đó cũng chỉ ra được những hạn chế còn tồn tại, có kiến nghị, đề xuất hướng xử lý trong năm 2019, kịp thời hướng dẫn, nâng cao nhận thức về chuyên môn đối với đơn vị được kiểm tra. Dự kiến trong tháng 8/2019, Phòng tư pháp sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp thêm 04 đơn vị cấp xã trên địa bàn.

Tác giả:  Nguyễn Bích Thủy
Nguồn:  Phòng Tư pháp
Sign In