Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Khai mạc huấn luyện DQTV xã Thanh Bình

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )
Thực hiện công tác huấn luyện năm 2019 xã Thanh Bình tổ chức khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ với 69 cán bộ chiến sỹ.

          Trong đó có 19 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, sẽ huấn luyện 15 ngày, 18 chiến sỹ năm thứ 2 đến năm thứ tư huấn luyện theo đối tượng lực lượng cơ động 12 ngày, lực lượng tại chỗ 7 ngày, đối với 12 chiến sỹ thuộc biên chế lực lượng binh chủng sẽ huấn luyện 12 ngày.

Bổi họp khai mạc huấn luyện DQTV xã Thanh Bình

          Với các nội dung huấn luyện đã được phê duyệt là: Pháp lệnh về DQTV; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; DQTV làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận của súng, Kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn; Thực hành tập bắn súng, ném lựu đạn xa đúng hướng...

         Trong thời gian huấn luyện này, dự kiến lực lượng dân quân tự vệ xã Thanh Bình sẽ tổ chức huấn luyện kết hợp với công tác dân vận tại địa phương.

Tác giả:  Thùy Trang
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In