Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Tổng diện tích cây cam, quýt hơn 300ha

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )
Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Chợ Mới có hơn 300ha cây cam, quýt, tăng lên 22,7% so với diện tích năm 2016.

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mai Lạp

khá giả lên nhờ phát triển cây cam, quýt

          Từ năm 2016, Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa của tỉnh đã đầu tư 100% giống cây cam xã đoài và quýt đường canh tại huyện Chợ Mới. Trong đó, cây cam, quýt được trồng tập trung ở các xã Mai Lạp, Thanh Vận, Thanh Mai, Yên Đĩnh và xã Nông Hạ. Theo thống kê, hiện diện tích cây cam 159,17ha, cây quýt 150ha. Diện tích cây cam đang cho thu hoạch gần 56,2ha, 100ha diện tích cây quýt đang cho thu hoạch. Quy mô sản xuất bình quân hơn 3.000m2/hộ trồng cam và hơn 5.000m2/hộ trồng cây quýt. Nhiều hộ có diện tích sản xuất lớn từ 3 – 5ha. Đây là dòng sản phẩm đạt chất lượng tốt, nhiều hộ đã đạt giá trị sản xuất 200 – 300 triệu đồng/năm. Đây là một trong những loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mới phát triển trên địa bàn huyện, vì vậy Phòng Nông nghiệp huyện đã lập dự án xác định vùng cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện, khảng định tiềm năng phát triển cây cam xã đoài và quýt đường canh./.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In