Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Mai Lạp tích cực trong công tác tuyên truyền Bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 12/05/2021  )
Để góp phần cho thắng lợi của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy ban nhân dân xã Mai Lạp đang tích cực trển khai công tác công tác tuyên truyền, cùng với đó là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tiểu ban tuyên truyền xã Mai Lạp chuẩn bị đi tuyền truyền lưu động

          Thời gian qua công tác tuyên truyền về bầu cử và tuyên truyền phòng chống covid-19 được ủy ban nhân dân xã quan tâm, trú trọng. Ngày 07 tháng 5 và ngày 12 tháng 5 năm 2021, tiểu ban tuyên truyền bầu cử xã Mai Lạp đã tiến hành tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản để giúp bà con hiểu hơn nữa ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với đó tuyên truyền cho bà con, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuyên truyền đến bà con Khẩu hiệu 5K của Bộ y tế và cùng chung tay đẩy lùi bệnh dịch Covid-19. Xã đã tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hình thức tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, qua các bản tin, qua tuyên truyền lưu động tại các thôn, qua các cuộc họp thôn, qua khẩu hiệu, băng zon, tờ rơi....Hiện nay UBND xã đã tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã với 6 bài phát thanh trên loa với tổng số 15 lượt phát, tuyên truyền lưu động tại các thôn được 2 lượt, 05 bản tin.... xã vẫn đang tiếp tục  duy trì công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử cũng như tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể bà con nhân dân.

 Tiểu ban tuyên truyền xã đi tuyên truyền lưu động tại các thôn

          Xã Mai Lạp sẽ cố gắng phấn đấu để cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công, bên cạnh đó tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống bệnh dịch Covid -19, góp phần để chung tay cùng cả nước đẩy lùi bệnh dịch.

Tác giả:  Đồng Nhi
Nguồn:  UBND xã Mai Lạp
Sign In