Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Thanh Thịnh nỗ lực về đích Nông thôn mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 05/03/2021  )
Theo kế hoạch, xã Thanh Thịnh sẽ về đích Nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đến thời điểm này, xã đạt 10/19 tiêu chí và đang dốc sức, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm nay.

          Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo,  thành lập và kiện toàn BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, từ đó phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các tiêu chí và các thôn trên địa bàn xã. Ngoài ra, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về NTM qua các đợt phát động thi đua làm đường, sản xuất kinh doanh giỏi... Đồng thời, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng tiềm năng, thế mạnh của gia đình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thâm canh sản xuất. Cụ thể tập trung vào các mô hình kinh tế, như: Chăn nuôi trâu, lợn, gà, ốc, trồng cây khoai tây, cây ớt… Phấn đấu năm 2021 giảm tỷ lệ hộ nghèo 6/70 hộ = 0,58%, nâng mức thu nhập bình quân đạt từ 36 triệu đồng/người/năm.

          Bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt,  cấp ủy, chính quyền xã tập trung đưa ra các giải pháp phù hợp để thực hiện 09 tiêu chí còn lại chưa đạt. Trong đó, chủ động lập biểu nhu cầu vốn dự kiến đầu tư quy hoạch; tiếp tục huy động nguồn lực để đạt tiêu chí giao thông, xây dựng các tuyến đường còn lại; xin chủ trương đầu tư xây dựng thêm 03 nhà văn hóa; nâng cấp khuôn viên, các hạng mục chợ dân sinh; đề xuất phương án đầu tư hệ thống thông tin truyền thông của địa phương, nhằm đáp ứng công tác thông tin tuyên truyền... Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất, quốc phòng an ninh, Ban chỉ đạo xã đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, ưu tiên tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.

          Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp; quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân trong xã. Năm 2021, xã Thanh Thịnh sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I , nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra…/.

Tác giả:  Nông Thương
Nguồn:  UBND xã Thanh Thịnh
Sign In