Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Thanh Thịnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2021-2022

( Cập nhật lúc: 04/08/2022  )
Ngày 3/8, UBND xã Thanh Thịnh đãtổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2021-2022.Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng , Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện.

Trong những năm gần đây bằng nguồn vốn sự nghiệp của nhà nước, Đảng bộ và chính quyền xã Thanh Thịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn nước và nguồn lao động để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao giúp cải thiện thu nhập cho người dân, tạo việc làm, giảm hộ nghèo và thay đổi bộ mặt nông dân nông thôn trên địa bàn xã..

Năm 2021- 2022 xã Thanh Thịnh đã thực hiện liên kết với một số doanh nghiệp, hợp tác xã để triển khai các dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã bao gồm 6 dự án, mô hình và đạt kết quả cụ thể: Cây Khoai tây Atlanticvới Diện tích 12,76 ha, đạt năng xuất 118tạ/ha, sản lượng 150 tấn;dưa chuột Nhật Bản với Diện tích 1 ha, đạtnăng xuất 600tạ/ha, sản lượng 60 tấn; cây ớt với Diện tích 4 ha, đạt năng suất  77,5tạ/ha, sản lượng đạt 31 tấn; cá ao với diện tích 1.18ha,đạt năng xuất 136 tạ/ha, sản lượng đạt 16 tấn; chè xanh với diện tích 23,53 đạt năng xuất 20tạ/ha, sản lượng đạt 47 tấn; lợn nái sinh sản bản địa quy mô129 con, hiện nay một số con đã sinh sản, phối giống và phát triển tốt.Như vậy có thể thấy so với việc trồng cây, chăn nuôi theo các dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân . 

Các dự án đã góp phần chuyển đổi mạnh về nhận thức của người dân, đặc biệt là việc tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hiểu được vai trò của mình trong liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa đã góp phần tích cực trong giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, mang lại hiệu quả về kinh tế, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện gia nhập vào HTX, tổ hợp tác, góp phần phát triển kinh tế tập thể ở địa phương.

Tại Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các hợp tác xã, các chủ thể tham gia chuỗi về tính hiệu quả, thiết thực của Dự án; các khó khăn vướng mắc và các giải pháp nhằm nhân rộng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các hợp tác xã và Nhân dân cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đầu tư hoàn thiện bao bì, mẫu mã, tem nhãn, hồ sơ pháp lý sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dânvà thực hiện các dự án liên kết chuỗi giá trị tại địa phương trong thời gian tới.

Tác giả:  Nông Thương
Nguồn:  UBND xã Thanh Thịnh
Sign In