Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Thanh Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

( Cập nhật lúc: 10/06/2021  )
Ngày 09 tháng 6, Ủy ban bầu cử xã Thanh Thịnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Để đạt kết quả tốt trong công tác bầu cử, UBBC Xã Thanh Thịnh đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống loa truyền thanh, pa nô, băng zôn, tuyên truyền lưu động….Việc triển khai các bước từ công tác hiệp thương giới thiệu người úng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử ứng cử viên, cho đến tổ chức bỏ phiếu bầu cử đều được địa phương thực hiện đúng quy trình.

          Toàn xã phân chia thành 15 tổ bầu cử, với 2991 cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Về công tác nhân sự, đã bầu 20đại biểu HĐND xã khóa II, đảm bảo thành phần, cơ cấu. Tỷ lệ phiếu bầu cho từng đại biểu trúng cử đạt 53,35% - 90,98 %. Trong suốt quá trình trước, trong và sau ngày bầu cử công tác an ninh trật tự luôn luôn được đảm bảo, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19. Cử tri phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử, ngày bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp thật sự là ngày hội toàn dân.

Ủy ban bầu cử xã Thanh Thịnh Khen thưởng cho các  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộcbầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp,

nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Tại Hội nghị, Ủy ban bầu cử xã đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tác giả:  Nông Thương
Nguồn:  UBND xã Thanh Thịnh
Sign In