Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Yên Cư hoàn thanh niêm yết danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 10/05/2021  )
Hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử xã Yên Cư đã được triển khai xong, việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Trụ sở UBND xã và 10 tổ bầu cử trên địa bàn xã.

 Danh sách chính thức và tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được UBBC xã Yên Cư niêm yết tại các tổ Bầu cử

 Ủy ban bầu cử xã Yên Cư đã cấp phát cho các tổ bầu cử danh sách niêm yết gồm: 05 đại biểu Quốc hội, 05 Đại biểu HĐND tỉnh, 08 đại biểu HĐND huyện và 29 đại biểu HĐND xã.Các khu vực Bầu cử đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo luật định. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đảm bảo để người ứng cử trình bày chương trình hành động, thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật./.

Tác giả:  Thanh Chuyền
Nguồn:  UBND xã Yên Cư
Sign In