Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Yên Cư Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp

( Cập nhật lúc: 23/04/2021  )
Ngày 23 tháng 4, Đảng ủy xã Yên Cư đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

các đại biểu dự Hội nghị

          Với tổng số 290 người tham gia bao gồm đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng các tổ chức chính trị xã hội chưa phải là đảng viên. Tại hội nghịđã quán triệt nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ nhằm học tập quán triệt trong nội bộ và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, tạo niềm tin thống nhất ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảngcác cấp./.

Tác giả:  Thanh Chuyền
Nguồn:  UBND xã Yên Cu
Sign In