Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Xã Yên Cư tổ chức tiêm phòng Vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 và mũi 1 bổ xung trên toàn xã

( Cập nhật lúc: 17/11/2021  )
Từ ngày 14 đến ngày 16/11, xã Yên Cư đã tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 và mũi 1 bổ xungcho nhân dân trên địa bàn xã.

          Hiện nay toàn xã có dân số 2.969 người, số người trên 18 tuổi 2.153 người, số người trên 18 tuổi có mặt ở địa phương 1.896 người.Theo kế hoạch, Trạm Y tế xã đã tổ chức tiêm 761 liều vắc xin mũi 2 phòng COVID-19 loại thuốc Comirnaty của mỹ. Tiêm bổ xung số người chưa tiêm 296 người.

Người dân xã Yên Cư đến tiêm phòng Vác xin tại Trạm Y tế xã

          Để công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 diễn ra an toàn, Trạm Y tế xã đã bố trí khu vực tiêm chủng theo nguyên tắc 01 chiều đảm bảo theo quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế; khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm được bố trí ngay cạnh khu vực tiêm chủng với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế. Các trường hợp sau khi tiêm được theo dõi ngay tại địa điểm tiêm 30 phút và được đo thân nhiệt để xử trí kịp thời các trường hợp có phản ứng sau tiêm. Sau khi theo dõi xong, các trường hợp tiêm vắc xin đảm bảo sức khỏe đã được Trạm Y tế xã trao giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tác giả:  Thanh Chuyền
Nguồn:  UBND xã Yên Cư
Sign In