Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Xã Yên Cư tổ chứcHội nghị quán triệt, triển khai thực hiện văn bản các cấp

( Cập nhật lúc: 21/10/2021  )
Ngày 21/10, Đảng bộ xã Yên Cư đã tổchức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND nhân dân, các tổ chức Hội đoàn thể, cán bộ, công chức không phải đảng viên và 226 đảng viêntrong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

          Tại hội nghị các báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cơ bản của 15 Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh đã ban hành trong thời gian qua. Đồng thời tại Hội nghị cũng đã thông qua Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

          Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh. Qua đó, quán triệt thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tác giả:  Nông Thanh Chuyền
Nguồn:  UBND xã Yên Cư
Sign In