Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/10/2020  )
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII nhiệm kỳ 2020- 2025 có chủ đề “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn, phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội dự kiến được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các Chi, Đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực. Cụ thể, sau thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời tiến hành tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức như:Trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn, xe thông tin lưu động, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền, nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Chợ Mới

sản xuất Bản tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo kế hoạch các tuyến đường của huyện sẽ được cắm cờ,treo băng rôn, pano, khẩu hiệu. Bên cạnh đó làđẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Đài truyền thanh của các xã, thị trấn xây dựng Bản tin tuyên truyền; Tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh , công tác xây dựng Đảng; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các văn kiện Đại hội.

Việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII của cấp ủy chính quyền huyện Chợ Mới, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảngbộ, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In