Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương

( Cập nhật lúc: 19/02/2021  )
Ngày 19/2, Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND huyện Chợ Mới đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số xã, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đ/c Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng tổ kiểm tra

trực tiếp kiểm tra việc sử dụng phần mềm dùng chung của bộ phận một cửa tại xã Cao Kỳ 

            Cụ thể, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các xã: Thanh Thịnh, Cao Kỳ, Quảng Chu và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

          Nội dung kiểm tra tập trung vào thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị; Quy định về nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức được làm và không được làm; giờ giấc làm việc; đeo thẻ công chức theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Công tác thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; việc sử dụng các phần mềm dùng chung của cán bộ, công chức tại đơn vị.

          Thông qua kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời thông qua kiểm tra nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Chợ Mới…/.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In