Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop năm 2019

( Cập nhật lúc: 12/11/2019  )
Trong 2 ngày 11 và 12/11, Hội đồng đánh giá phân loại sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) huyện Chợ Mới đã tổ chức Hội nghị đánh giá sản phẩm tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2019. Tham gia hội đồng có lãnh đạo huyện và các thành viên trong hội đồng đánh giá sản phẩm.

Toàn cảnh hội nghị

          Căn cứ quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo đó, Các HTX của huyện Chợ Mới đã mang đến 11 sản phẩm để tham gia đánh giá, xếp hạng  gồm: Mật ong rừng và bún khô Quân Nguyệt của HTX Thanh niên Như Cố; Chè san tuyết của HTX Nông nghiệp Tát vạ Yên Hân; Bim bim chuối và chuối sấy dẻo của HTX Hợp Thành Thanh Vận; Chè san tuyết của HTX Nông nghiệp Thái Lạo; Măng khô của HTX Mai Lạp; Gạo nếp dây zang của HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn; Bún khô của HTX 20/10 Nông Hạ; Mật ong của HTX Thành Đạt Nông Hạ; Bánh gạo nương của hộ Lường Ngọc Yên Nà Ba, Thanh Bình. Trong đó có 02 sản phẩm nâng hạng từ 03 sao lên 04 sao là: Bún khô của HTX 20/10 Nông Hạ; Mật ong của HTX Thành Đạt Nông Hạ.

      

   

Một số sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP 2019

         

          Việc tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh...) tham gia Chương trình OCOP đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Quốc gia. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm được xếp hạng 03 sao cấp tỉnh trở lên có điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đến các địa phương trong cả nước./.

                                                          

Tác giả:  Hà Hồng
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In