Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới triển khai nhiệm vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững 3 tháng cuối năm 2020

( Cập nhật lúc: 07/10/2020  )
Sáng ngày 07/10 huyện Chợ Mới đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mặc dù trong 9 tháng đầu năm huyện Chợ Mới gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai song dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nên công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững đạt được kết quả nhất định. Tổng tiêu chí đã đạt 155/ 247 tiêu chí;  2 xã Như Cố, Bình Văn đã hoàn thành  19 tiêu chí;  8 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 03 xã đạt 5-9 tiêu chí.  Về đánh giá bộ tiêu chí xã nâng cao và thực hiện Bộ tiêu chí thôn NTM tỉnh Bắc Kan đến năm 2020  trên địa bàn huyện hiện có Bình Văn đạt 11/17 tiêu chí,  Như Cố đạt 5/17 tiêu chí; có 5 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí, 06 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

Đối với chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện đã thực hiện phân bổ cho các chương trình, dự án năm 2020 với tổng nguồn vốn trên 12 tỷ đồng chủ yếu hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, các xã ngoài Chương trình 135...Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tín dụng, ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo được huyện quan tâm sát sao chỉ đạo. Với tổng doanh số cho vay hơn 67 tỷ đồng đã giúp cho 535 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn, 321 người được đào tạo nghề, 06 hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở theo  QĐ 33/2015 và QĐ 22...

Để hoàn thànhtiến độ về XDNTM và mục tiêu giảm nghèo 2% năm 2020, huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; triển khai thực hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo; huy động tối đa các nguồn lực cho XDNTM; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân các nguồn vốn....

Tác giả:  Ngô Tâm
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In