Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

( Cập nhật lúc: 24/06/2020  )
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trí tuệ trong 2 ngày ( 23-24/6) Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đồng chí Mai Đức Thiện được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy cùng 150 đại biểu tiêu biểu cho trên 252 đảng viên trong toàn Đảng bộ

Toàn cảnh đại hội

          Nhiệm kỳ qua với sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị Đảng bộ xã Thanh Thịnh đã đạt được nhiểu kết quả quan trọng. Với 39/ 49 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.Trong đó nổi bật về  lĩnh vực phát triển kinh tế cơ bản các chỉ tiêu đạt mức khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 100,4 %KH; bình quân lương thực đầu người đạt 103%KH; trồng rừng đạt 108%KH; thu nhập bình quân tăng từ 22 triệu đồng lên 29 triệu đồng/người/năm; các mô hình nông lâm kết hợp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đã đem lại hiệu quả cao và có nhiều triển vọng. Tỷ lệ hộ nghèo đã gảm được 37 hộ, vượt kế hoạch đề ra. Đến nay xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí. Hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85% trở lên, trên 70 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa…Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 109%KH; tổ chức đảng, đảng viên đạt mức HTTNV trở lên chiếm trên 89%;công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc.

          Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nhân dân 2 xã Nông Thịnh và Thanh Bình. Ngày 18/02/2020 Đảng bộ xã Thanh Thịnh chính thức được thành lập với 22 chi bộ trực thuộc.

Đ/c Triệu Đức Văn- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Triệu Đức Văn -  Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Thanh Thịnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi mở nhiều phương hướng, giải pháp để Đại hội nghiên cứu. Trong đó nhấn mạnh: xã Thanh Thịnh có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, Đảng bộ xã phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để khai thác, sử dụng có hiệu quả; phát huy các lọai cây bản địacó giá trị knh tế cao; tập trung trồng rừng cây gỗ lớn gắn với các dự án hỗ trợ trên địa bàn; phát triển các HTX; hoàn thành 19 tiêu chí XDNTM; lấy phát triển thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý rừng đầu nguồn, đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm và sớm ổn định đời sống cho nhân dân…

         Tại đại hội đại biểu đã nhất trí bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí , bầu cử 16 đại biểu đi dự đại hội cấp trên đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 nhóm chỉ tiêu; 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp về phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội-quốc phòng,an ninh; cải cách hành chính-xây dựng đảng; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; thu ngân sách đạt 300 triệu đồng; lương thực bình quân đầu người đạt trên 50kg/người/năm. Phấn đấu đến năm 2030 xã Thanh Thịnh trở thành xã tiêu biểu về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM của huyện.

Tác giả:  Ngô Tâm
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In