Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp phiên lần 1

( Cập nhật lúc: 08/10/2020  )
Chiều ngày 08/10 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Chợ Mới đã họp phiên lần 1. Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND, chủ tịch HĐNV quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo công tác khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021,  huyện được giao tuyển chọn 120 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tại phiên họp Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã có nhiều ý kiến xoay quanh chỉ tiêu, cách làm để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự được cùng nhau đưa ra tháo gỡ.

Tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND, chủ tịch HĐNV quân sự huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Đối với Ban CHQS huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương; Kiện toàn HĐNV quân sự huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; từ ngày 16 đến ngày 27/10/2020 các địa phương phải sắp xếp lịch phù hợp; quyết liệt trong khâu khám tuyển, nếu cần thiết sẽ áp dụng Luật để làm gương; công bằng, khách quan trong khám tuyển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương và tuyên truyền xe thông tin lưu động.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In