Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN, TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

( Cập nhật lúc: 02/01/2020  )
Ngày 02/1/2020 Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy, đồng chí Trần Trung Kiên, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

           Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện Chợ Mới đã đạt được kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và duy trì sự ổn định, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

          Đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo điều 30 điều lệ đảng, đã tổ chức kiểm tra đối với 33 tổ chức đảng, 99 đảng viên, nội dung kiểm tra  tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của BCH Trung ương và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng…Đối với công tác giám sát, cấp ủy đã giám sát 41 tổ chức đảng, 69 đảng viên, nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Qua giám sát nhận thấy các tổ chưc Đảng và đảng viên đều thực hiệt tốt nội dung giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên nào vi phạm phải chuyển sang kiểm tra. Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng, Đảng ủy và Chi bộ các cấp đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, chủ yếu là đảng viên vi phạm chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.

Các đại biểu dự hội nghị

          Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra các cấp theo điều 32 Điều lệ Đảng. Ủy ban kiểm tra Huyên ủy đã kiểm tra 01 tổ chức đảng và 09 đảng viên, giám sát 22 tổ chức đảng và 19 đảng viên. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo đảng viên được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

          Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ chính, đó là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương; thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên; các chi, đảng bộ và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

           Cũng tại hội nghị này đã thông qua dự thảo quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 (sửa đổi, bổ sung); Tờ trình về việc xếp loại chất lượng Đảng bộ huyện năm 2019; Tờ trình xin ý kiến tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự kiện toàn ủy viên BTV Huyện ủy khóa V; Tờ trình xin ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn ủy viên BTV Huyện ủy khóa V./.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In