Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Mới triển khai công tác quân sự địa phương năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/12/2020  )
Ngày 31/12,UBND huyện Chợ Mới đã triển khai công tác quốc phòng quân sự địa phương 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Nguyễn Việt- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện.

          Năm 2020 công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, lực lượng vũ trang huyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch đạt kết quả khá. Xây dựng được 12 chuyên mục tuyên truyền về công tác QP&AN phát trên hệ thống phát thanh của huyện, 15 buổi tuyên truyền về Luật NVQS; tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ Dân quân tự vệ các cấp; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức về QPAN cho cán bộ đối tượng 4 cấp huyện, cấp xã; giáo dục kiến thức quốc phòng cho hơn 200 em học sinh THPT.Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, tự vệ động viên theo đúng nội dung, chương trình đã được phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chỉ đạo các xã có trong kế hoạch diễn tập làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự; kết quả huấn luyện các đơn vị đều đạt khá. Công tác tuyển quân năm 2020 đạt 100% theo kế hoạch; Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác thăm nắm tình hình dịch bệnh Covid19, tình hình an ninh chính trị nội bộ diễn ra trên địa bàn huyện

         Năm 2021 huyện Chợ Mới sẽ tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, lãnh đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về mọi mặt, thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới; thực hiện đúng Luật NVQS, Luật DQTV, Luật giáo dục QP-AN, tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, phối hợp thực hiện tốt việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, nhất là trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026…

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng do có thành tích xuất sắc

trong công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2020

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nguyễn Việt, yêu cầu lực lượng vũ trang huyện trước mắt làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phối hợp các lực lượng thực hiện công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhận định tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang cần chủ động đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh cùng với đội ngũ y tế. Tại hội nghị nhiều lượt cá nhân và tập thể đã được biểu dương khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương./.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In