Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 26/07/2019  )
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh theo Kế hoạch của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp Bắc Kạn, tập trung triển khai thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được giao.

          Cơ quan thường trực Hội đồng thường xuyên rà soát, theo dõi, giúp các đơn vị phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã thực hiện 7/12 nội dung theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND huyện và thực hiện 4/7 nội dung theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2019, không có nhiệm vụ quá hạn. Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chủ động triển khai các Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật của huyện năm 2019 bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong 6 tháng có 18 lượt báo cáo viên tham gia tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các hội nghị; các ngành thành viên đã tích cực hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao như Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công An huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban An toàn giao thông, Phòng Lao động - TB&XH huyện...

 

Một số hình ảnh công tác tuyên truyền

phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm.

          Từ công tác tham mưu của cơ quan thường trực cũng như các ngành thành viên trong triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác này đã đạt được một số kết quả như: Toàn huyện tổ chức được 817 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với 30.238 lượt người tham dự; tổ chức được 10 cuộc thi với 3.485 lượt người dự thi; Phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến“ do Bộ Tư pháp tổ chức với 235 lượt người dự thi; cấp phát được 6.774 tài liệu; Phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh được 511 lượt tin bài. Duy trì hoạt động của 25 câu lạc bộ pháp luật, thông qua các cuộc sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ lồng ghép phổ biến, tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó cấp huyện tổ chức 01 hội nghị phổ biến văn bản Luật mới ở cấp huyện với 66 lượt người tham dự; Phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật được 04 hội nghị tại 04 cụm xã(Yên Cư, Hòa Mục, Thanh Mai và Thị trấn Chợ Mới) cho đối tượng là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn với khoảng 400 lượt người tham dự.  Công tác theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra về công tác PBGDPL đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường. Cơ quan Thường trực Hội đồng đã chủ động tổ chức thăm nắm tình hình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận tại 05 đơn vị cấp xã: Yên Cư, Nông Hạ, Nông Thịnh, Thanh Mai và Mai Lạp.

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn bộc lộ một số hạn chế chủ yếu đó là thực tế hệ thống văn bản pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, nội dung đa dạng, phức tạp; nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn rất hạn hẹp, nhất là ở cơ sở dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL để qua đó củng cố, tăng cường hiệu lực pháp luật. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa huyện, trong thời gian tới Hội đồng PHPBGDPL huyện sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình PBGDPL. Thực hiện tốt việc đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Tác giả:  Phạm Thị Thu Hiền
Nguồn:  Phòng Tư pháp
Sign In