Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Gặp mặt đại biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

( Cập nhật lúc: 23/12/2021  )
Sáng ngày 22/12, Ban Dân tộc Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Mới. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Về phía huyện Chợ Mới có đồng chí Lê Ngọc Quyến – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới dự.

       

 Toàn cảnh hội nghị

       

     

   Đồng chí Lê Ngọc Quyến – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới báo cáo tại buổi gặp mặt 

           Báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ngọc Quyến – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Trong năm qua, huyện Chợ Mới quan tâm,  tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong thời gian qua, người uy tín trên địa bàn huyện Chợ Mới luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

        

  Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

         Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của Chợ Mới nói riêng. Trong năm qua, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã nêu một số ý kiến, đề xuất đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chợ Mới nói riêng, của tỉnh nói chung tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu và Nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

   

    Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà người có uy tín Chợ Mới 

         Tại buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng quà cho người uy tín huyện Chợ Mới vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ./.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In