Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của Đảng

( Cập nhật lúc: 23/07/2019  )
Các Đại biểu tham dự hội nghị
Ngày 19/7, Huyện ủy Chợ Mới đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện về quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Trung Kiên- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

          Tại đây các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Quán triệt và triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; Quán triệt 1 số văn bản mới của tỉnh, của Trung ương mới ban hành; Thực hiện quy trình về cán bộ để kiện toàn ủy viên BCH và Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

           Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận vào những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ qua, từ đó chỉ ra những vướng mắc, bất cập và đề xuất những nội dung cần phải sửa đổi bổ sung. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, yêu cầu các cấp ủy đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị cùng các kế hoạch của tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.Và sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện.

Tác giả:  Ngô Tâm
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In