Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IV

( Cập nhật lúc: 15/07/2019  )
Toàn cảnh kỳ họp
Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7 HĐND huyện Chợ Mới đã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IV, kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng.

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Đối với sản xuất nông lâm nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 100%KH; một số diện tích cây trồng không đạt kế hoạch đã được chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Hiện nay các xã đang tập trung sản xuất vụ mùa theo kế hoạch; một số mô hình cây có giá trị kinh tế cao đang được huyện triển khai thực hiện. Dịch tả lợn châu phi xảy ra tại 4 thôn, với tổng trọng lượng tiêu hủy gần 80 nghìn kg; công tác quản lý tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Trong 6 tháng đầu năm thành lập mới được 3 HTX, tổng số tiêu chí đạt được trong xây dựng nông thôn mới là 168 tiêu chí.

          Trong 6 tháng đầu năm HĐND huyện đã tổ chức giám sát trực tiếp nhiều cuộc với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, đồng thời tổ chức các phiên giải trình với UBND huyện và các ngành chuyên môn về một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

          Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND huyện đã chất vấn một số cơ quan quản lý nhà nước và tiến hành thực hiện miễn nhiệm ủy viên UBND huyện, thực hiện bầu bổ sung thành viên UBND huyện đồng thời thực hiện cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV.

          5 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về quyêt toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện về việc triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020./.

Tác giả:  Thùy Trang
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In