Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Lớp Trung cấp lý luận chính trị K.68 huyện Chợ Mới nghiên cứu thực tế tại xã Nông Hạ

( Cập nhật lúc: 22/09/2022  )
Nằm trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị, ngày 21/9 trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới tổ chức đưa Lớp Trung cấp lý luận chính trị K.68 đi nghiên cứu thực tế tại xã Nông Hạ.

 

Lãnh đạo xã Nông Hạ báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị của địa phương

          Thời gian nghiên cứu thực tế theo Kế hoạch diễn ra từ ngày 21/9đến ngày 25/9/2022.Trong thời gian nghiên cứu thực tế, Đoàn được nghe lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Đồng thời Lớpđược chia làm 03 đoàn để nghiên cứu, thăm quan, tìm hiểu thực tế tại 03 mô hình kinh tế gồm: Đoàn 1: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội xã Nông Hạ; Tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Tham quan Hợp tác xã Bún 20/10 tại Thôn Sáu Hai. Đoàn 2: Nghiên cứu công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Nông Hạ; Tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Tham quan mô hình trồng cây nho hạ đen tại Thôn Bản Tết 1. Đoàn 3: Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ; Tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Tham quan mô hình nuôi ốc nhồi tại Thôn Nà Quang.

 

          Dịp này lớp trung cấp lý luận chính trị K68 huyện Chợ Mới đã ủng hộ kinh phí 10.000.000đ cho xã Nông Hạ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.    

     Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K68 ủng hộ kinh phí xây dựng Nông thôn mới cho xã Nông Hạ

          Thông qua chương trình nghiên cứu thực tế này giúp các học viên củng cố những kiến thức đã học, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ trong thời kỳ mới.Qua đợt đi thực tế học viên được tìm hiểu tình hình hoạt động của xã Nông Hạ, lấy số liệu phục vụ viết bài thu hoạch, viết khóa luận và thi tốt nghiệp.

         

     Đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện ủng hộ kinh phí cho xã Nông Hạ

    Nhân dịp này Trung tâm Chính trị huyện và cá nhân đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã ủng hộ kinh phí cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Hạ./.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In