Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Sơ kết thi đua khối huyện, thành phố

( Cập nhật lúc: 26/07/2019  )
Tại huyện Chợ Mới, cụm thi đua các huyện, thành phố vừa tổ chức sơ kết thực hiện 12 tiêu chí thi đua của 8 huyện, thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          Trong 6 tháng đầu năm các cuộc phát động phong trào thi đua đã được hưởng ứng mạnh mẽ và có đạt nhiều kết quả cao như: thi đua sản xuất nông lâm nghiệp, thi đua xây dựng nông thôn, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”…công tác thi đua khen thưởng của các huyện, thành phố tiếp tục được đổi mới, sáng tạo với hình thức thi đua, phát triển các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống và bám sát thực tiễn từng địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi địa phương và trong toàn tỉnh.

         Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, khối thi đua các huyện, thành phố thống nhất tập trung thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn; khen thưởng chính xác, kịp thời, coi trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; tập trung vào công tác cải cách hành chính. Đồng thời thống nhất kiến nghị về công tác thi đua của đơn vị mới là Văn phòng khối MTTQ và các tổ chức chính trị ở cấp huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông

nhận cờ thi đua của chủ tịch UBND tỉnh

 Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn

nhận Bằng khen của UBND tỉnh

          Tại hội nghị này đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bạch Thông. Bằng khen của UBND tỉnh cho huyện Chợ Đồn./.

Tác giả:  Thùy Trang
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In