Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Mai Lạp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 25/06/2020  )
Mai Lạp là xã phía tây của huyện Chợ Mợi, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

          Những năm qua, xã Mai Lạp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện. Với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nên quá trình phát triển kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện. Từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đồng thời, triển khai cụ thể, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn xã.

         Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cây cam, quýt, chuối, hồng, mơ là thế mạnh của địa phương. Vì vậy, những loại cây ăn quả này được triển khai hàng năm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của xã đề ra mục tiêu phát triển 25 ha diện tích cây ăn quả tuy nhiên đến năm 2020 xã đã phát triển lên trên 71 ha vượt 285% chỉ tiêu. Đối với cây lâm nghiệp, bình quân hàng năm trồng được 127 ha, đạt 211% chỉ tiêu nghị quyết. Qua đó, đã góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng lên 85%, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên. Bên cạnh đó, Mai Lạp cũng có thế mạnh về phát triển nuôi thủy sản, đến nay xã có 12 ha diện tích nuôi thủy sản, năng xuất đạt 19 tạ/ha, sản lượng đạt gần 24 tấn.

          Những năm qua, xã đã kịp thời triển khai các chương trình, dự án được đầu tư phát triển kinh tế cho người nghèo như: hỗ trợ máy móc,công cụ sản xuất cho 38 hộ dân; hộ trợ chương trình phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 với tổng kinh phí thực hiện là 623 triệu đồng; thực hiện tốt các chính sách và huy động mọi nguồn lực giúp đỡ người nghèo như cho vay đầu tư phát triển sản xuất, cho vay hỗ trợ việc làm, học sinh sinh viên với tổng nguồn vốn vay dư nợ hiện nay trên 8 tỷ đồng. Các chủ trương, chính sách và chương trình hỗ trợ đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm qua hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 12 triệu đồng năm 2015 lên 20 triệu đồng năm 2020, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trên 29% đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 27%.

Người dân xã Mai Lạp tích cực phát triển mạnh cây cam, quýt để xóa đói, giảm nghèo

          Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao cũng được quan tâm. Một số công trình đầu tư thiết yếu được đầu tư xây dựng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể từng bước được đổi mới. Đời sống vật chất, tình thần nhân dân được cải thiện rõ rệt.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn tác động đến quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như: về cơ cấu kinh tế thì chủ yếu là nông lâm nghiệp, thuần nông, số lao động trong các ngành nghề hầu hết chưa qua đào tạo, trình độ dân trí không đồng đều. Kết cấu hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn; Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp…

         Ông Nông Thế Bích – Chủ tịch UBND xã Mai Lạp cho biết: Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND xã sẽ phối hợp với các Hội đoàn thể của xã tập trung tuyền truyền, triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết đến người dân. Trong đó, đẩy mạnh phát triển công tác trồng rừng và phát triển diện tích cây ăn quả, đây là những thế mạnh của thôn.

         Trong những năm tới, xã Mai Lạp đề ra mục tiêu là tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In