Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Mới nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

( Cập nhật lúc: 17/06/2020  )
Kể từ ngày 15/5/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Mới nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

         Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Để triển khai việc nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 2401/HD-NHCS ngày 12/5/2020 Hướng dẫn Nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS).

Sau khi có hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hộihuyện Chợ Mới nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

         Theo đó, Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách và được vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH nếu thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định. Với mức ký quỹ là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng, tính từ ngày ký quỹ.

          Khách hàng thực hiện ký quỹ trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiền gửi ký quỹ được trả lãi theo loại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng, định kỳ 12 tháng NHCSXH thực hiện trả lãi, nhập gốc và chuyển sang kỳ gửi 12 tháng tiếp theo.

          Đối tượng vay vốn để ký quỹ bao gồm: Người lao động là thành viên hộ nghèo; Người lao động là thành viên hộ cận nghèo; Người lao động là người dân tộc thiểu số; Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất; Người lao động thường trú tại huyện nghèo. 

           Đối tượng vay vốn phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đăng ký thường trú tại địa phương; Đã ký kết hợp đồng đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm lao động nước ngoài. Ngoài ra, các đối tượng sau cần có thêm điều kiện: Có quyết định thu hồi đất trong vòng 5 năm (kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (khách hàng thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất); Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo.

          Mục đích sử dụng vốn vay: Toàn bộ khoản vay được sử dụng để ký quỹ tại NHCSXH nơi cho vay.

          Mức cho vay, bảo đảm tiền vay: Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/khách hàng. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

         Lãi suất cho vay áp dụng theo lãi suất cho vay của NHCSXH đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay./.

Tác giả:  Trường Giang
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In