Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Sức lan tỏa của các phong trào thi đua yêu nước

( Cập nhật lúc: 25/06/2020  )
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc

         Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hàng năm, UBND huyện phát động các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; triển khai sâu rộng, đổi mới nội dung hình thức, bám sát thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

        Trong 05 năm qua, UBND huyện phát động thi đua, gắn trọng tâm vào các phong trào lớn, như: Thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung ý nghĩa, thiết thực, động viên, khích lệ đông đảo các lực lượng trong xã hội tham gia hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

         Trên lĩnh vực kinh tế, huyện Chợ Mới đã phát động các phong trào thi đua như: Thi đua sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thi đua phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản... Để các phong trào thi đua có sức lan tỏa, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện các mô hình sản xuất như: tạo điều kiện vay vốn; thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ mô hình nhà lưới trồng rau sạch... 

         Từ các chính sách, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì phát triển sản xuất, từng bước đứng vững trên thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Do vậy, sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất có liên kết trong khu vực nông thôn. Sau 5 năm triển khai thực hiện, kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản có bước phát triển tương đối bền vững, sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 551kg/người/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm từ 57,3% năm 2015 xuống còn 54,1%. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 395 tỷ đồng năm 2015 lên 524 tỷ đồng năm 2020. Số cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ 1.276 cơ sở năm 2015 tăng lên 1.353 cơ sở vào năm 2020, các cơ sở được hình thành với sự tham gia của các thành phần kinh tế; hàng hóa, dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

          Trong những năm qua, huyện Chợ Mới chú trọng phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... Nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất; chú trọng phát triển các dịch vụ nông nghiệp đảm bảo cung ứng giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất. Đặc biệt, chú trọng đến phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có 43 hợp tác xã, trong đó, có 39 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống góp phần đa dạng hoá sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.

 Bà Phùng Thị Viền – Thôn Trung tâm, xã Thanh Mai đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh 03 năm liên tục (2017 – 2019)

          Trong những năm gần đây, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", huyện Chợ Mới đã tập trung tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực và huy động sức dân cùng chung sức hoàn thành các tiêu chí.

          Đến nay, tổng số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt được 168 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 11,2 tiêu chí. Trong đó, có 3 xã đã về đích nông thôn mới (bao gồm: xã Như Cố, xã Bình Văn và Yên Đĩnh).

         Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia", "Dạy tốt, học tốt"... Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển khá, chất lượng giáo dục có bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước; đến nay toàn huyện có 41 trường, trong đó, có 15 trường đạt chuẩn quốc gia. 

         Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn huyện được quan tâm, 14/14 xã thị trấn có trạm y tế, 100% trạm y tế đều có bác sỹ, 100% thôn, tổ dân phố có cán bộ y tế. Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

         Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đảm bảo an sinh xã hội đã được phát động thường xuyên như: "Thực hiện tốt chính sách xã hội"; "Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo"… Số hộ nghèo toàn huyện từ 2.360 hộ, với tỷ lệ 23,32% năm 2015 đã giảm xuống còn 1.492 hộ, với tỉ lệ 14,53% năm 2020, trung bình giảm 2,3 %/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân là 3,8%/năm. Từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa,... tiếp tục triển khai xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ, hội. Năm 2015 số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 82,47%, đến năm 2020 chiếm 89,45%. Tỷ lệ "Hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

         Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được huyện Chợ Mới quan tâm và ngày càng có chiều sâu. Trong những năm qua, huyện Chợ Mới đã thực hiện tốt các cuộc diễn tập phòng thủ trên địa bàn. Tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm có chuyển biến rõ nét. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng. Kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, bị thương.

        Đáng chú ý những năm gần đây, phong trào thi đua "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh", "Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh" đã được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn 2015-2020, huyện Chợ Mới đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; trao tặng 01 Huân chương kháng chiến hạng Nhì, 02 Huy chương kháng chiến hạng Nhì; Thủ tướng tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho 01 tập thể. UBND tỉnh tặng 04 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch UBND tỉnh tặng 33 lượt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 84 lượt tập thể Lao động xuất sắc, 08 lượt cờ thi đua cấp tỉnh, 55 lượt Bằng khen cho các cá nhân, 23 lượt Bằng khen cho tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chủ tịch UBND huyện tặng 2.632 lượt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến; tặng 369 lượt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; tặng 325 lượt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến; tặng giấy khen cho 1.057 lượt cá nhân và 544 lượt tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen, giấy khen... 

         Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, cộng với sự nỗ lực phấn đấu, nhiệt huyết, sáng tạo của các ngành, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp, động lực mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra…/.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In