Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo điều chuyển tài sản tại Văn phòng Huyện Ủy Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 09/01/2020  )
Tác giả:  Mã Thị Yến
Nguồn:  Phòng TC-KH huyện
Sign In