Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Tiến hành việc thống kê, áp giá lập phương án bồi thường, hỗ trợ tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất

( Cập nhật lúc: 25/06/2020  )
Huyện Chợ Mới đang tiến hành việc thống kê, áp giá lập phương án bồi thường, hỗ trợ khu đất tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn II

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng các hộ dân năm trong diện giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm kê tài sản trên đất

          Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn II được triển khai tại 02 thôn Nà Chiêm và Khuổi Tai xã Thanh Thịnh, với tổng diện tích đất thu hồi 14,65ha. Có 39 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nằm trong diện thu hồi đất, tài sản, vật kiến trúc trong khu vực giải phóng mặt bằng.

          Nguồn vốn triển khai Dự án do ngân sách Nhà nước thực hiện, với tổng số tiền 32 tỷ 109 triệu đồng.

Huyện Chợ Mới đã tiến hành họp dân, báo cáo kế hoạch, tiến độ chi tiết, thông qua các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc pham vi thu hồi đất; thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đang hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo phương án bồi thường chi tiết.

          Dự kiến đến tháng 9/2020, huyện Chợ Mới sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo Quyết định phê duyệt. Trình xin hồ sơ xin giao đất./.

Tác giả:  Dương Thế
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT huyện
Sign In