Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Triển khai công tác khuyến học năm 2020

( Cập nhật lúc: 09/01/2020  )
Tiếp tục tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tới các cơ sở Hội; biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu… là một số nhiệm vụ chính mà Hội Khuyến học huyện Chợ Mới thực hiện trong năm 2020

Trên địa bàn huyện có 166 chi hội khuyến học cơ sở, có 14 dòng họ hiếu học, năm 2019 các cấp hội khuyên học trong huyện Chợ Mới đã làm tốt công tác vận động và cấp phát quỹ khuyến học khuyến tài, gây dựng quỹ hộ được gần 130 triệu đồng, để tặng quà, hỗ trợ cho nhiều lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.

Phát động tuần lễ học tập suốt đời

           Theo đó, Hội khuyến học cơ sở xã, thị trấn cũng đã vận động quên góp để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh giỏi với số tiền gần 100 triệu đồng. Các Trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 69 lớp với hơn 2.500 lượt học viên tham gia./.

Tác giả:  Trịnh Thùy
Nguồn:  Trung tâm VHTT&TT huyện
Sign In