Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tập huấn số hóa sổ hộ tịch

( Cập nhật lúc: 11/11/2019  )
Vừa qua, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn, nhằm giúp cho công chức Phòng Tư pháp huyện, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch 16 xã, thị trấn nắm được những nội dung cơ bản Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hộ tịch trên địa bàn huyện.

          Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là một trong những hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo thực hiện các quyền nhân thân của cá nhân và là biện pháp quản lý dân cư hữu hiệu. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, công tác hộ tịch có nhiều đổi mới, yêu cầu ngày càng cao, văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch đã ban hành, thực tiễn áp dụng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cùng với yêu cầu về triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

          Được sự quan tâm của Sở tư pháp, các đồng chí báo cáo viên của Sở đã trao đổi trực tiếp những chuyên đề giới thiệu tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; trách nhiệm của chính quyền các cấp trong đăng ký, quản lý hộ tịch; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch và trọng tâm của Hội nghị là hướng dẫn trực tiếp cho công chức tư pháp - Hộ tịch của phòng Tư pháp và các xã, thị trấn thực hành được các thao tác xử lý nhập dữ liệu trên phần mềm Hộ tịch; hướng dẫn thực hiện số hóa và cập nhập các dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy được đăng ký đến hết năm 2015 vào phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch. Bên cạnh hướng dẫn việc số hóa dữ liệu hộ tịch thì đồng chí báo cáo viên cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện số hóa.

          Qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp lãnh đạo các địa phương quan tâm đúng mức cho công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại đơn vị, giúp cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn huyện, kết nối cung cấp dữ liệu cho cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Tác giả:  Phạm Thị Thu Hiền
Nguồn:  Phòng Tư pháp huyện
Sign In