Thông tin liên hệ

Địa chỉ:Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
Họ tên người đại diện: Nông Văn Phúc
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 3864.090
Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN – Phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Chợ Mới
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới - Điện thoại: 3.864.090
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.