Thông tin liên hệ

Địa chỉ:Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
Họ tên người đại diện: Ma Duy Dũng
Điện thoại: 3. 865.688
Email: mduydung@gmail.com

Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN - Phòng Dân tộc, huyện Chợ Mới
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới - Điện thoại: 3.865.688
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.