Thông tin liên hệ

Địa chỉ:Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
Họ tên người đại diện: Trần Đức Toàn
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0912455016
Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN – Phòng Tư pháp, huyện Chợ Mới
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.