Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới
Họ và tên người đại diện: Nông Thành Đồng
Chức vụ: Chủ tịch xã
Điện thoại: 0919.669.793

Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN – Xã Yên Cư
Địa chỉ: Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.