Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới
Họ và tên người đại diện: Hà Văn Chín
Chức vụ: Chủ tịch xã
Điện thoại: 01684.945.892

Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN – Xã Mai Lạp
Địa chỉ: Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.