Cập nhật lúc: 30/03/2016

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHUYÊN ĐỀ
“Pháp luật về hòa giải ở cơ sở”

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 30/03/2016

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CỤ THỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 29/03/2016

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận  pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước  năm 2016

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 25/12/2015

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xem tiếp

Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN – Phòng Tư pháp, huyện Chợ Mới
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.